tabela me te dhenat e pagave nga viti 2003, deri ne vitin 2011