Parlamenti Europian miraton strategjinë e re për zgjerimin e BE-së, teksa shprehet kundër Ballkanit të Hapur.

Sipas PE, nisma Open Balkan, nuk bazohet në rregullat e BE.

PE shpreh rezerva të forta për nismat që nuk përfshijnë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

Parlamenti Evropian kërkon:

rritjen e përpjekjeve drejt marrëdhënieve të mira fqinjësore, bashkëpunimi gjithëpërfshirës dhe efektiv socio-ekonomik në nivel rajonal dhe solidariteti në vendet e anëtarësimit në BE, si dhe bashkëpunimi ndërkufitar rajonal ndërmjet shteteve anëtare të BE-së dhe vendeve partnere përgjatë kufijve të jashtëm të BE-së;

të rrisë konkurrencën ekonomike dhe kohezionin social në Ballkanin Perëndimor përmes reformave strukturore dhe duke vendosur bashkëpunim ekonomik rajonal që është i pranueshëm për të gjashtë vendet, duke ndjekur përafrimin e mëtejshëm me standardet dhe acquis (ligjet) e BE-së dhe duke kontribuar në procesin e integrimit në BE;

në këtë kontekst, Parlamenti Evropian mirëpret marrëveshjet e fundit në Samitin e Procesit të Berlinit, në veçanti përfundimin e marrëveshjeve rajonale të lëvizshmërisë për lirinë e udhëtimit me karta identiteti dhe njohjen e diplomave akademike dhe certifikatave profesionale;

shprehin rezerva të forta për çdo iniciativë rajonale të bashkëpunimit ekonomik që nuk përfshin të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk bazohet në rregullat e BE-së, siç është nisma e Ballkanit të Hapur.