Në autostrada anembanë botës, ka mure xhami që janë vendosur për të kufizuar ndotjen akustike. Kjo është një praktikë e zakonshme, e ndjekur në disa rrugë edhe në Shqipëri, siç është rasti i mbikalimit te pallati me shigjeta.

Megjithatë, këto sipërfaqe transparente janë përgjegjëse për ngordhjen e mbi 100 milionë zogjve në vit në të gjithë botën. Zogjtë nuk mund t’i dallojnë, duke bërë që ata të përplasen.

Për të mbrojtur zogjtë projektuesit dhe menaxherët e autostradave në shumë vende të botës, në bashkëpunim me agjencitë përkatëse të mbrojtjes së mjedisit, kanë dalë me një zgjidhje jashtëzakonisht të thjeshtë për të përballuar problemin.

Mbi sipërfaqet e qelqit vendosen ngjitëse të pikturuara si shpendë grabitqarë. Në këtë mënyrë shmanget përplasja, pasi ose duke dalluar muret ose për shkak të frikës, zogjtë e vegjël do fluturojnë më lart.