Është liruar ditën e sotme nga detyra zëvendësministëri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Ilir Bejbtja.

Bëhet me dije nga burimet për mediat se ky vendim ka hyrë në fuqi, teksa nuk konfirmohen arsyet për largimin e tij nga kjo pozitë.

Bejtja e mori këtë post në janar të vitit 2019. Më herët, ai ka qenë deputet i Parlamentit të Shqipërisë për Qarkun Elbasan.

V E N D I M PËR LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Ilir Bejtja, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI BELINDA BALLUKU

VIJON…