“Fiks Fare” trajtoi mbrëmjen e së enjtes ndërtimet pa leje që janë bërë në zonën e mbrojtur të liqenit të Shkodrës dhe Taraboshit.

Plot 36 të tilla kanë zaptuar zonën e mbrojtur, por prokuroria ende nuk ka emra.

Fiks Fare solli pamje të këtyre ndërtimeve pa leje të bëra në zonën e mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. Sipërfaqja e dëmtuar është me mijëra metra katror.

Në 2005 ky liqen u shpall zonë e mbrojtur, duke përfshirë edhe fshatrat Zogaj, Shirokë dhe Malin e Taraboshit me një sipërfaqe 26.535 ha. Përpara 1 viti nga kjo hartë dolën dy fshatrat Zogaj dhe Shiroke dhe sipërfaqa e zonës së mbrojtur u reduktua në 24.000 ha. Por ndërtimit që Fiks Fare dënoncon janë në zonë të mbrojtur dhe askush nuk bën gjë. Ndërtimet pa leje janë grupuar në dy blloqe vilash dhe një restorant buzë liqenit duke e dëmtuar zonën e mbrojtur në mijëra metra katrorë.

Fiksi iu drejtua për këtë katasrofë natyrore Agjencisë së Administrimit të Zonave të Mbrojtura i cili në përgjigjen e tij pranoi se janë 12.580 metra katrorë dëmtim në zonën e mbrojtur , park natyror. Por kompetencat e këtij institucioni janë deri në monitorimindhe kallëzimin e rasteve. Por vetë fakti që në këtë zonë ka ndërtime pa leje Agjencia merr përsipër edhe fajet ku ua faturon ato punonjësve të cilët sipas saj nuk kanë raportuar për kundravajtësit. Masa e marrë kundrejt këtyre punonjësjve ka qenë largimi nga puna, por ndërtimet në parkun natyror janë ende aty. Agjencia pohon në përgjigjen e saj se ka raportuar 26 raste për zënie, gërmim, hapje rruge dhe sheshesh në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Shkodër.

Në këto kushte, Fiksi iu drejtua edhe Bashkisë Shkodër. Inspektoriati pranon se në zonën e mbrojtur janë 36 objekte pa leje. Kanë bërë kallëzime në prokurori dhe është marr edhe vendim për prishje, por që vendimet me prishje nuk janë ezauruar për mungesë mjetesh.

Fiksi kërkoi informacion për kundravajtësit në Prokurorinë e Shkallës së Parë Shkodër, e cila kthen një përgjigje të vakët dhe shumë të cunguar. Ajo shpjegon se për vitin 2023 janë referuar tre raste ku janë proceduar katër individë. Pra një numër shumë herë më i ulët sesa ai që inspektoriati dhe zonat e mbrojtura kanë konstatuar dhe referuar. Po çfarë është bërë me këto kallzime? Në një procedim prokuria shpjegon se janë bashkuar tre referime dhe çështja është gjykuar. Dy raste janë në hetim dhe për një tjetër është vendosur mosfillim. Edhe restoranti po ndërtim pa leje është gjithashtu nën hetim. Përsa i përket viti 2022 prokuroia sqaron se kanë qenë 16 kallzime ku janë proceduar 10 prej tyre. Përsa më lart prokuroria nuk ka sqaruar se kush janë prokurorët që janë marrë me hetimet si dhe rastet ku është vendosur mosfillim apo pushim. Objektet pa leje janë, kallëzimet gjithashtu, por emra nuk ka.

Nga një vëzhgim që Fiksi bëri mbi pronësinë e këtyre objekteve del se disa pronarë janë tek 90 vjeç dhe me banim në Tiranë.