Në një botë gjithnjë e më të globalizuar, qëndrueshme dhe teknologjikisht të përparuar, profesionet me të cilat mund të sigurosh një karrierë të suksesshme janë të ndryshme nga ato që ishin disa vite më parë. Në këtë artikull do të shohim disa nga profesionet më të kërkuara në botë sot dhe disa prej karakteristikave që i bëjnë ato të suksesshme.

Inxhinieri softuerësh – Inxhinieria softuerësh është profesioni më i kërkuar në botë. Inxhinierët softuerë kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të teknologjisë së informacionit. Ata përdorin aftësitë e tyre në programim për të krijuar, testuar dhe mbajtur të gjitha llojet e programeve dhe aplikacioneve që përdoren nga njerëzit në të gjithë botën.

Menaxheri i biznesit – Menaxherët e biznesit kanë një rol të rëndësishëm në organizimin dhe menaxhimin e kompanive. Ata përgatisin plane strategjike, monitorojnë performancën e biznesit dhe koordinohen me stafin e tyre për të siguruar që qëllimet e biznesit të realizohen.
Doktori – Profesioni i doktorit është një nga më të respektuarit në botë. Doktorët janë përgjegjës për kujdesin e shëndetit të pacientëve të tyre, duke përfshirë diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e tyre. Ata duhet të jenë të aftë për të kuptuar dhe trajtuar një sërë sëmundjesh dhe të jenë të gatshëm për të punuar në kushte të vështira.
Avokati – Avokatët kanë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të klientëve të tyre. Ata duhet të kenë njohuri të thella në ligj dhe të jenë në gjendje të trajtojnë çështjet e kompleksa ligjore.
Inxhinieri i ndërtimit – Inxhinierët e ndërtimit janë përgjegjës për planifikimin, projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave të ndryshme dhe infrastrukturës. Ata duhet të jenë të aftë për të punuar në kushte të vështira dhe të kenë njohuri të thella në fusha të ndryshme si matematika, inxhinieria dhe teknologjia.
Inxhinieri elektrik – Inxhinierët elektrikë kanë një rol të rëndësishëm në projektimin dhe zhvillimin e sistemeve elektrike. Ata duhet të kenë njohuri të thella në fizikë, matematikë dhe inxhinieri elektrike, dhe të jenë në gjendje të zgjidhin problemet teknike të sistemeve elektrike.