Sëmundjet kardiovaskulare janë fajësuar për sëmundje të ndryshme të trurit, duke përfshirë goditjet në tru, demencën dhe rënien njohëse.

Gjithashtu, pacientët me çrregullime mendore dhe njohëse, si skizofrenia, depresioni dhe epilepsia, shfaqin rritje të incidencës së sëmundjeve kardiovaskulare.

Megjithatë, natyra e këtyre lidhjeve ishte e paqartë.

Natyra e ndërlidhur e shëndetit të zemrës dhe trurit tek njerëzit është identifikuar nga një studim i 40,000 njerëzve.

Hulumtimi i ri eksploroi lidhjet fenotipike dhe gjenetike të zemrës-trurit, duke përdorur të dhëna MRI me shumë organe nga më shumë se 40,000 pjesëmarrës në bazën e të dhënave mjekësore Biobank në MB.

Studiuesit identifikuan një sërë korrelacionesh midis strukturës dhe funksionit të zemrës dhe trurit. Për shembull, trashësia më e madhe e murit të miokardit u shoqërua me vëllim më të madh nënkortikal të trurit. Për më tepër, një studim i lidhjes së gjenomit të gjerë të tipareve kardiake zbuloi lokacione të lidhura gjithashtu me sëmundje komplekse neurologjike.

Gjetjet sugjerojnë se ndryshimet gjenetike të lidhura me sëmundjet e zemrës mund të kontribuojnë në çrregullime të trurit.